lrc wordmark

Excerpt from the 1967 Albanian translation of Marin Barleti's Historia e jetës e vepravet të Skënderbeut (The History of the Life and Deeds of Skenderbeg, originally written in Latin, 1508)

Brian Joseph, Angelo Costanzo, and Jonathan Slocum

This page contains a text in Albanian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Albanian Online in EIEOL), and general information about the Albanian language and its speakers' culture.

Excerpt from Barleti's biography of Skenderbeg

Ishte e pamundur, o sfetigradas, që Zoti i madh e i vërtetë t'ju jepte juve sot një rast më të mirë, të jepte për zëmrat e flakta dhe për ushtarët e zjarrtë një rast më të bukur se sa ky që me plot të drejtë ju ka dhënë, të rrëmbeni tani armët për ta lënë të vulosur për gjithëmonë me shëmbëllën e lartë besnikërinë tuaj edhe kundrejt meje, edhe kundrejt mbarë Epirit. Gjer tani ne kemi luftuar për fitoren, për nderin e mbretërisë; tani ju duhet të luftoni për shpëtimin, për lirinë, për muret e atdheut. Tani ju duhet të përpiqeni që lavdet, të cilat i kini merituar në sa e sa luftra të kryera me sukses nën udhëheqjen time të mos i ktheni në turp të madh nga plogështia dhe në pjesën më të madhe fati i kësaj varet nga ju, sepse nga ju do t'ia fillojë Murati hyrjes për në Epir.

Translation

It was impossible, O men of Svetigrad, that the great and true God would give you all today a better opportunity, that he would give to burning hearts and passionate soldiers a more beautiful opportunity than this that he has rightfully given you all to seize your weapons in order that it be marked forever with the high example of your loyalty towards me, as well as towards all of Epirus. Up to now we have fought for victory and the honor of the kingdom. Now you all must fight for salvation, for freedom, for the walls of the fatherland. Now you should strive beyond the praises that you have earned with success in many many wars carried out under my leadership, lest you return in great shame from lethargy; and in the larger part, the fate of this depends on you all because, through you all, Murad will begin it as far as the entrance into Epirus is concerned.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566