lrc wordmark

In the Shadow of Death, by Rūdolfs Blaumanis

Lilita Zalkalns and Jonathan Slocum

This page contains a text in Latvian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Baltic Online in EIEOL), and general information about the Latvian language and its speakers' culture.

"In the Shadow of Death," by Rūdolfs Blaumanis

Labu laiku garenais dūmu stabiņš palika vienlīdzīgi liels. Nekustēdamies zvejnieki viņā skatījās, nejaudādami gandrīz pat ne acu pamirkšķināt. Bet tad viņu skati metās arvien stīvāki, arvien šausmīgāki. Mākonītis sāka dilt!

Tvaikonis netuvojās viņiem, tas viņus neredzēja, vai negribēja redzēt! Tas viņiem aizbrauca garām! Kā nakts ēna nolaidās uz visu ģīmjiem. Plagas turētāji kārti palaida vaļā, tā nogāzās un Zaļga sarkano kreklu mīdīja ar kājām un kodīja sava kažoka piedurkni. Nabaga Skrastiņš bija atšļūcis uz ragavām un muldēja tur nesaprotamus vārdus un smējās. Kārlēns Birkenbaumu cieti bija apkampis, un Grīntāls stāvēja un skatījās aizvien vēl uz to vietu, kur mākonītis bija nozudis.

Translation

For a long time the elongated pillar of smoke remained the same size. Motionless, the fishermen stared at it, not being able to even blink their eyes. But then their eyes stiffened in horror. The little cloud of steam was fading away!
The steamboat wasn't coming any closer - it didn't see them, or didn't want to see them! It passed them by! A dark shadow fell on all their faces. The holders of the flag let go of the flagpole, it fell, and Zalga trampled the red shirt with his feet and chewed on the sleeve of his fur coat. Poor Skrastins had fallen back on the sleigh and was babbling incomprehensibly and laughing. Charlie held Birkenbaums tightly, and Grintals stood and kept on staring at the spot where the little cloud of steam had disappeared.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566